Håbo Naturskyddsförening i media

Håbo Naturskyddsförening publicerar här sina debattartiklar

Följande insändare har hittills publicerats:

Planerad förskola vid Ullevivägen i Bålsta förstör unik natur. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i september 2007. planeradforskolavidullevi

Rör inte Håbos stränder. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i februari 2008. rorintehabosstrander

Vem vill förvandla idyllen Idealbyn till en sjöstad? Insändaren publicerades i Uppsala Nya Tidning och Enköpingsposten i augusti 2008. vemvillforvandlaidyllen

Att lägga en förskola vid Ullevivägen i en f.d. deponi med tungmetaller och dioxiner är inte sunt förnuft. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i september 2008. planeradforskolavid2

Svar till sign för Sjöstaden. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i november 2008.  svartillsignforsjostaden

Skoklosters utveckling står inte och faller ned 53 hus. Insändaren publicerades i Enköpingsposten, Ena Håbo-Tidningen och Bålsta Upplands-Bro Bladet i november 2008. skoklostersutvecklingstar

Svar till Häggebymannen. Insändaren publicerades i Enköpingsposten i januari 2009. svartillhaggebymannen.

Hållbara Håbo – en vision som kan bli verklighet. Insändaren publicerades i Håboportalen i oktober 2009. hallbarahabo

Bålsta tätort – På väg mot ett hållbart samhälle 2035? Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i januari 2010. Bålsta tätort – På väg mot ett hållbart samhälle 2035

Kringfartsleder hotar orörd natur i Bålstas utkanter. Insändaren publicerades i Enköpingsposten, Ena-Håbo Tidningen och Håboportalen i januari 2010. kringfartslederhotarorord

Svar till arg grå pantertant. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i mars 2010. svartillargpantertant

Håbo kommuns förslag till ny resepolicy – ett steg i rätt riktning. Insändaren publicerades i Enköpingsposten, den 8 april 2010. Håbo kommuns förslag till ny resepolicy

Ge Bålstaåsen ett lagstadgat skydd Insändaren publicerades i Enköpingsposten, Ena-Håbo Tidningen och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i april 2010.  gebalstaasenettlagstadgat

Naturskyddsföreningen lurar inte vanliga människor. Insändaren utgör ett svar på ett angrepp mot Naturskyddsföreningen av Staffan Wohrne i Enköpingsposten i april 2010. naturskyddsforeningenlurarinte

Om inget görs nu åt klimathotet. Insändaren publicerades i Enköpingsposten i maj 2010 som ett svar på ett inlägg av Staffan Wohrne. omingetgorsnuatklimathotet

Utan biologisk mångfald stannar Sverige. Insändaren publicerades i Enköpingsposten i juli 2010. utanbiologiskmangfald

Ta ditt ansvar! Lämna all dina förpackningar till återvinning! Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i augusti 2010. tadittansvar

Betrakta skogen som en resurs. Insändaren publicerades i Enköpingsposten och Ena-Håbo Tidningen i september 2010. betraktaskogensomenresurs

Inför timmätning för hushåll. Insändaren publicerades i Enköpingsposten och Ena-Håbo Tidningen i september 2010.  infortimmatningforhushall

Förbättra prissignalen för konsumenten. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i september 2010. forbattraprissignalenforkonsumen

Gasen i botten! – Börja arbetet med omställningen av Håbo till en ekologiskt hållbar kommun nu! Insändaren publicerades i Enköpingsposten, Upplands Nyheter, Ena-Håbo Tidningen och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i oktober 2010. 100procentfossilbranslefritt

Sol, vind och vatten är vägen bort från det kärnkraftsberoende samhället. Insändaren publicerades i Enköpingsposten och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i januari 2011. Dessutom publicerades den i tidningen ”Mitt I” den 11/1 2011 i dess upplagor i Vallentuna, Lidingö, Wasastan, Upplands-Bro, Kungsholmen, Kista, Bromma, Upplands-Väsby, Danderyd, Nacka och Solna. solvindochvattenarvagenbort

Restauranger lyft fram den vegetariska menyn! Insändaren publicerades i Enköpingsposten och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i mars 2011. Dessutom publicerades den i lokaltidningen ”Mitt i” den 15/3 2011 i dess upplagor i Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Värmdö, Sundbyberg, Södermalm, Järfälla, Lidingö, Kungsholmen och Wasastan. restaurangerlyftframdenveg

Gör Lillsjön och Båtsbacken till naturreservat. Insändaren publicerades i Enköpingsposten, Ena-Håbo Tidningen och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i maj 2011. Gorlillsjonochbatsbacken

Sluta flyga nu – för klimatatets skull. Insändaren undertecknades tillsammans med Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro och publicerades i lokaltidningen ”Mitt i Upplands-Bro” den 24 maj 2011. slutaflyganuforklimatetssk

Sverige behöver inte flyget – åtminstone inte det storskaliga. Insändaren utgör ett inlägg som svar på riksdagsmannen Hans Wallmarks inlägg (kallat Sverige behöver flyget) i Enköpingsposten i maj 2011. Detta debattinlägg publicerades den 4/6 2011 i Enköpingsposten. Sverigebehoverinteflyget

Den urbaniserade människan behöver ställa om sin hänsynslösa livsstil. Insändaren utgör ett inlägg som svar på Staffan Wohrnes inlägg ”Människan påverkar inte klimatet” i Enköpingsposten den 17/5 2011 och publicerades i Enköpingsposten i juni 2011. Denurbaniserademannisk

Låt träden stå kvar utanför din tomtgräns. Insändaren som är skriven tillsammans med Upplands-Bro Naturskyddsförening publicerades i lokaltidningen ”Mitt i Upplands-Bro” den 4/7 2011, Enköpingsposten i juli 2011 samt Ena-Håbo Tidningen och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i början av augusti 2011. Lattradenstakvarutanfor

Tanten – en diskret miljökämpe. Insändaren publicerades i Enköpingsposten och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i september 2011. tanten – en diskret miljökämpe

De nya strandskyddsreglerna gynnar bara rika och priviligierade. Denna insändare är skriven som moteld till kommunalrådet i Enköping Anna Wiklund och riksdagsman Ulrika Karlssons inlägg i Ena-Håbo Tidningen nr. 43 och publicerades i nr. 44 av samma tidning första helgen i november 2011. de nya strandskyddsreglerna

Håbo kommuns kostavdelning – en god förebild. Insändaren publicerades i Enköpingsposten, Håboportalen och Bålsta Upplands-Bro Bladet i januari 2012. Håbo kommuns kostavdelning

Värdefull natur och kulturminnen skövlade i Sandviksåsens naturreservat. Insändaren publicerades i månadsskiftet januari – februari 2012 i Håboportalen och Ena-Håbo Tidningen. vardefullnaturochkulturmin

Varför lämnar du inte dina förpackningar till återvinningsstationen? Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i mars 2012. varforlamnarduintedinafor

När skall världens ledare enas om att tillsammans skapa ett globalt hållbart samhälle? Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i juli 2012.  narskallvarldensledareenas

Försvarsmakten – en myndighet som låter godtycke gå framför samhällsansvar Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i augusti 2012. Försvarsmakten – en myndighet som låter godtycke gå framför samhällsansvar

Janne Norén – en sann hjälte Insändaren publicerades i Enköpingsposten i augusti 2012. Janne Noren – en sann hjälte

Evig tillväxt – en praktisk omöjlighet Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i september 2012. Evig tillväxt – en praktisk omöjlighet

Tessan Fahlberg, Lorina Svanberg och Förskolekooperativet Vikingen visar vägen hur barnomsorg borde bedrivas Insändaren skrevs tillsammans med Friluftsfrämjandet Bålsta och publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i oktober 2012. Tessan Fahlberg, Lorina Svanberg och Föröldrakooperativet Vikingen visar vägen hur barnomsorg borde bedrivas

Laddstolpar kan lyfta elbilen Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i oktober 2012. Laddstolpar kan lyfta elbilen

Gör ”nya” Junibacken till en förskola som tillämpar utomhuspedagogik. Insändaren som är författad tillsammans med Friluftsfrämjandet Bålsta publicerades i Ena-Håbo Tidningen i november 2012. Gör nya Junibacken till en förskola som tillämpar utomhuspedagogik

Julen – en högtid som tär på jordens resurser helt i onödan. Insändaren är publicerad i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i november 2012. Julen – en högtid som tär på jordens knappa resurser

Utrotningen av större svartbagge – en indikator på en misslyckad skogspolitik. Insändaren publicerad i Ena-Håbo Tidningen i januari 2013. Utrotningen av Större Svartbagge – en indikator på en misslyckad skogspolitik

Ett hänsynslöst överfiske hotar våra djuphavsfiskar. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro  Järfälla Bladet i februari 2013. Ett hänsynslöst överfiske utrotar våra djuphavsarter

Att gå på Genesarets sjö är idag ett konststycke som inte bara Jesus klarar av. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i mars 2013. Att gå på Genesarets sjö är idag ett konststycke som inte bara Jesus klarar av

Bilstaden Detroit på ruinens brant. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i mars 2013. Bilstaden Detroit på ruinens brant

Utformningen av Björnbro verksamhetsområde borde kunna naturanpassas bättre. Insändaren publicerades i Håboportalen, Enköpingsposten och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i mars 2013. Utformningen av Björnbro verksamhetsområde borde kunna naturanpassas bättre

Från monokultur till permakultur Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i april 2013. Från monokultur till permakultur

Skjutverksamheten i Veckholm påverkar fågellivet negativt Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i maj 2013. Skjutverksamheten i Veckholm påverkar fågellivet negativt

Låt träden få stå kvar på Bålstas friytor Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet och i Håboportalen i maj 2013. Låt träden få stå kvar på Bålstas friytor

Desperata oljebolag spelar rysk roulette med jordskorpan. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Bladet i juni 2013. Desperata oljebolag spelar rysk roulette med jordskorpan

Världens enda hållbara land. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i juni 2013. Världens enda hållbara land

Branschorganisationen Svensk energi vill stoppa råd om minskad elanvändning.  

Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i augusti 2013. Svensk Energi vill stoppa råd om minskad elanvändning

Det behövs mer vatten i landskapet. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i augusti 2013. Det behövs mer vatten i landskapet

Ät dig miljösmart – Handla ekologiskt. Insändaren publicerades i Ena-Håbo tidningen i september 2013. Ät dig miljösmart – Handla ekologiskt

Männen bakom klimatförnekarna. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Bladet i september 2013. Männen bakom klimatförnekarna

Ställ om till civil produktion nu! Insändaren publicerades i Ena-Håbo tidningen i oktober 2013.

En köpfri dag. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i november 2013. En köpfri dag

Praktiska kunskaper blir viktigare än teoretiska i framtiden. Insändaren publicerad i Ena-Håbo Tidningen i december 2013. Praktiska kunskaper blir viktigare än teoretiska i framtiden

Håbo kommuns miljöarbete ett bottennapp. Insändaren publicerades i Enköpingsposten, Håboportalen och Bålsta Upplands-Bro Bladet under december 2013 och januari 2014. Håbo kommuns miljöarbete ett bottennapp

Vabruari – årets sjukaste månad. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i februari 2014.

Vabruari – årets sjukaste månad

Skippa jätteräkan på ditt matbord! Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i februari 2014. Skippa jätteräkan på ditt matbord

Massaindustrin sågar av sin egen gren. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Bladet i mars 2014. Massaindustrin sågar av sin egen gren Göran Hagerfors, distriktschef vid Skogsstyrelsen i Uppsala replikerade ett par veckor senare i nämnda tidning. Gå in på länken: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/10319?page=28

Vår replik på repliken blev följande: Replik. Massaindustrin sågar av sin egen gren 2

Rädda Upplandsstiftelsen. Insändaren publicerades i Enköpingsposten, Håboportalen och Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i april 2014. Rädda Upplandsstiftelsen

Marschera mot Monsanto 24 maj. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen och Mitt i Upplands-Bro i maj 2014. Marschera mot Monsanto

Statliga Vattenfall går mot strömmen. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i juni 2014. Statliga Vattenfall går mot strömmen

Tänk om – börja källsortera. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i augusti 2014. Tänk om – börja källsortera

Människan – jordklotets gökunge. Insändaren publicerades  i Bålsta Upplands-Bro Järfälla Bladet i november 2014. Människan – jordklotets gökunge

100 % ekologiskt är vårt mål. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Bladet i januari 2015. 100 % ekologiskt är vårt mål

Förpassa LIS-förslaget till papperskorgen. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Bladet i februari 2015. Förpassa LIS-förslaget till papperskorgen

Spöket Skokloster Sjöstad har klivit ur garderoben. Insändaren publicerades i Ena-Håbo Tidningen i februari 2015. Spöket Skokloster Sjöstad har klivit ur garderoben

Håbo kommun – en marionett åt Skokloster Sjöstads-konsortiet. Insändaren publicerades i Håboportalen i februari 2015. Håbo kommun – en marionett till Skokloster Sjöstads-konsortiet

LIS-smittan har kommit till Håbo. Insändaren publicerades i Enköpingsposten i februari 2015. LIS-smittan har kommit till Håbo

Sluta tafsa på strandskyddet. Insändaren publicerades i Bålsta Upplands-Bro Bladet i september 2015. Sluta tafsa på strandskyddet

I framtiden behöver vi en hamn vid Upplands-Bro Bålsta. Insändaren publicerades i Enköpingsposten den 11/11 2015 och i Håboportalen i november 2015.

I framtiden behöver vi en hamn vid Upplands-Bro Bålsta