Handlingar vid Håbo Naturskyddsförenings årsstämmor

2016

Dagordning till årsstämman 2016-03-15: Förslag till dagordning. Årsstämma 2016

Bokslut 2015: Bokslut2015

Verksamhetsberättelse 2015: Verksamhetsberättelse 2015. Version 2

Verksamhetsplan 2016: Verksamhetsplan 2016

Förslag till budget 2016: Förslag till budget 2016

Protokoll från årsstämman 2016: Årsstämmoprotoll 2016-03-15

Revisionsberättelse 2015: Revisionsberättelse Håbo Naturskyddsförening 2015

2015

Dagordning till årsstämman 2015-03-19: Förslag till dagordning. Årsstämma 2015

Bokslut 2014: Bokslut 2014

Verksamhetsberättelse 2014: Signerad verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan 2015: Verksamhetsplan 2015

Förslag till budget 2015: Förslag till budget 2015

Protokoll från årsstämman: Protokoll från Håbo Naturskyddsförenings årsstämma 2015-03-19

Revisionsberättelse: Revisonsberättelse verksamhetsåret 2014

 

2014

Dagordning till årsstämman 2014-03-13: Förslag till dagordning. Årsstämma 2014

Bokslut 2013: Bokslut2013

Verksamhetsberättelse 2013: Verksamhetsberättelse 2013

Stadgar: STADGAR-2012_lagupplost

Verksamhetsplan 2014: Verksamhetsplan 2014

Förslag till budget 2014: Förslag till budget 2014

Protokoll från årsstämman: Protokoll från årsstämma 20140313