Omställning Bålsta och arbetete med fossilbränslefritt Håbo

Här kan du se vårt arbete med dessa frågor