Projekt Större vattensalamander, Dragets industriområde (sydöstra Bålsta)

Detta pilotprojekt påbörjades långt innan Håbo Naturskyddsförening bildades. Från början var Håbo kommun den drivande kraften, men sedan Håbo Naturskyddsförening bildades vintern 2009 – 2010 så har denna förening varit drivande kraft. Publika vassröjningar har därefter utförts somrarna 2010, 2011, 2012 och 2013. Detta projekt kommer att fortsätta t.o.m. sommaren 2014 med publika vasslåtteraktiviteter. Därefter kommer vi att hålla bevakning över vad som sker i området och kanske återupptar dessa aktiviteter om behov uppstår.

Inlägg nr. 1 är en exposé över vad som hänt inom projektet de första fem – sex åren. Vill du läsa dokumentet, klicka här.

Sommaren 2013 var extremt torr. Under juli och augusti föll nästan inget regn. Detta gav oss en unik möjlighet att torrskodda arbeta med vassrotsuppgrävning i diket vid stensträngen.

Diket vid stensträngen sett söderifrån före vassröjning 2013-07-19            Diket vid stensträngen efter vassröjning och bortgrävning av vassrötter 2013-07-31

Diket vid stensträngen 2013-07-19   Efter slåtter och vassrotsbekämpning 2013-07-31

Diket vid stensträngen efter vassröjningsarbetet 2013-08-18

Diket vid stensträngen efter vassröjningsarbetet 2013-08-18

Diket vid stensträngen sett söderifrån 2013-12-31

Diket vid stensträngen sett söderifrån 2013-12-31.

Diket vid stensträngen sett norrifrån 2013-12-31

Diket vid stensträngen sett norrifrån 2013-12-31

Det grävda diket vid salamanderdammarna sett från sydost 2014-03-16

Under vintern 2014 skedde ytterligare grävningar och 2014-03-16 såg diket ut så här, sett från sydost.

Det grävda diket vid salamnderdammarna 2014-03-15 sett från nordväst

… och så här från nordväst.

Diket vid salamanderdammarna 22 mars 2014

Samma fotovinkel men nu är fotodatumet 2014-03-22