Våra överklaganden av detaljplaner

Detaljplan för Krägga 1:213, del av, 1:219 Bruket och Smedjan:

Detaljplanen för Bruket och Smedjan antogs 2010-06-14 av kommunfullmäktige. Då vi inte ansåg att detaljplanen uppfyllt våra önskemål så valde vi att överklaga beslutet i kommunfullmäktige till Länsstyrelsen.

Vårt yttrande (tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län) såg ut så här: Överklagande av dpl Bruket till Länsstyrelsen

Länsstyrelsens svar på vårt överklagande såg ut så här: Överklagande Bruket. Svar från Länsstyrelsen

Vi valde därefter att överklaga ärendet vidare till Miljödepartementet. Vårt yttrande såg ut så här: Överklagande av dpl Bruket till Miljödepartementet

Miljödepartementets svar på vårt överklagande såg ut så här: Överklagande Bruket. Svar från Miljödepartementet

Detaljplan Skokloster udde, etapp 1:

Detaljplanen för Skokloster udde, etapp 1 antogs 2010-06-14 av kommunfullmäktige. Då vi inte ansåg att detaljplanen uppfyllt våra önskemål så valde vi att överklaga beslutet i kommunfullmäktige till Länsstyrelsen.

Vårt yttrande (tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län) såg ut så här: Överklagande av dpl Skokloster Udde 1 till Länsstyrelsen

Vi valde därefter att överklaga ärendet vidare till Miljödepartementet. Vårt yttrande såg ut så här:

Länsstyrelsens svar på vårt överklagande såg ut så här: Länsstyrelsens svar på överklagan Detaljplan Skokloster Udde 1

Vi valde därefter att överklaga ärendet vidare till Miljödepartementet. Vårt yttrande såg ut så här: Överklagande av dpl Skokloster Udde 1 till Miljödepartementet

Miljödepartementets svar på vårt överklagande såg ut så här: Utlåtande från Miljödepartementet. Överklagande Skokloster Udde1

Detaljplan Frösunda vik, etapp 1:

Detaljplanen för Frösunda vik, etapp 1 antogs 2011-06-13 av kommunfullmäktige. Då vi inte ansåg att detaljplanen uppfyllt våra önskemål så valde vi att överklaga beslutet i kommunfullmäktige till Länsstyrelsen.

Vårt yttrande (tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län) såg ut så här: Överklagande dpl Frösundavik etapp 1 till Länsstyrelsen

Länsstyrelsens svar på vårt överklagande såg ut så här: Länsstyrelsens svar på överklagan Detaljplan Frösundavik

Vi valde därefter att överklaga ärendet vidare till Mark- & Miljödomstolen. Vårt yttrande såg ut så här: Överklagande av dpl Frösundavik etapp 1 till Mark- och Miljödomstolen

Mark- & Miljödomstolens svar på vårt överklagande såg ut så här:

 

Detaljplan för kvarter nr. 3, Logistik Bålsta

Detaljplan för kvarter nr. 3, Logistik Bålsta antogs 2015-12-15 av Håbo kommunfullmäktige. Då vi ansåg att deltaljplanen m.a.p. på en tillfartsväg (från sydost) till den planerade logistikanläggningen hotade att utplåna ett mindre bestånd av det i Artskyddsförordningen och EU:s Art- & Habitatdirektiv skyddade groddjuret större vattensalamander så beslöt vi att tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län överklaga beslutet i Kommunfullmäktige till Länsstyrelsen.

Vårt yttrande (tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län) såg ut så här:

Överklagande till Länsstyrelsen. Detaljplan för kvarter nr. 3, Logistik Bålsta

Länsstyrelsens svar på vårt överklagande såg ut så här:

Vi valde att därefter att överklaga ärendet vidare till Mark- & Miljödomstolen. Vårt yttrande såg ut så här: Överklagande till Mark- & Miljödomstolen. Detaljplan Logistik Bålsta.