Håbo Naturskyddsförenings remissvar på Detaljplaneprogram

Under vårvintern 2007 var ett detaljplaneprogram för Frösundavik (södra Bålsta) ute på remiss. Håkan Nihlman skrev svar för Enköpings Naturskyddsförening. Detaljplaneprogram Frösundavik

Under försommaren 2009 var ett detaljplaneprogram för Skokloster Sjöstad ute på remiss. Enköpings Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i Uppsala län skrev ett gemensamt remissvar. Håkan Nihlman skrev svar för Enköpings Naturskyddsförening och Anna Blomström Lilja för Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Detaljplaneprogram Skokloster Sjöstad

Under försommaren 2010 var Detaljplaneprogram och översiktlig miljökonsekvensbeskrivning för Kalmarsand ute på remiss. Detaljplaneprogram för Kalmarsand

Under sommaren 2012 var ett Detaljplaneprogram för Bålsta centrum ute på samråd. Detaljplaneprogram Bålsta Centrum

Under februari – mars 2013 var ett Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Bålsta logistik ute på samråd. Detaljplaneprogram Björnbro verksamhetsområde