Protokoll från styrelsemöten

 

Här lägger vi protokoll från de möten kretsens styrelse haft. Då emellertid det förekommit ett antal möten (bl.a. den s.k. Håbogruppen) innan Håbo Naturskyddsförening kom till (november 2009) så ligger även dessa minnesanteckningar här.

Protokoll från det 1:a uppstartsmötet 2009-05-07. Minnesanteckningar från Håbogruppens möte 2009-05-07

Protokoll från Håbo Naturskyddsförenings konstituerande stämma 2009-11-30. Vill du läsa protokollet, klicka här.

Protokoll från styrelsemöte 2010-01-26. Protokoll styrelsemöte 2010-01-26

Protokoll från styrelsemöte 2010-02-14. Protokoll styrelsemöte 2010-02-14

Protokoll från styrelsemöte 2010-06-18. Protokoll styrelsemöte 2010-06-18

Protokoll från extra kretsstämma 2010-09-13. Vill du läsa protokollet, klicka här.

Protokoll från styrelsemöte 2010-09-13. Protokoll styrelsemöte 2010-09-13

Protokoll från styrelsemöte 2011-01-18. Protokoll styrelsemöte 2011-01-18

Protokoll från styrelsemöte 2011-06-15. Protokoll styrelsemöte 2011-06-15

Protokoll från styrelsemöte 2011-09-08. Protokoll styrelsemöte 2011-09-08

Protokoll från styrelsemöte 2011-11-17. Protokoll styrelsemöte 2011-11-17

Protokoll från styrelsemöte 2012-01-24. Protokoll styrelsemöte 2012-01-24

Protokoll från styrelsemöte 2012-05-24. Protokoll styrelsemöte 2012-05-24

Protokoll från styrelsemöte 2012-09-10. Protokoll styrelsemöte 2012-09-10

Protokoll från styrelsemöte 2012-11-29. Protokoll styrelsemöte 2012-11-29

Protokoll från styrelsemöte 2013-01-08. Protokoll styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2013-03-12. Konstituerande styrelsemöte 2013-03-12

Protokoll från styrelsemöte 2013-05-13. Protokoll styrelsemöte 2013-05-13

Protokoll från styrelsemöte 2013-09-01. Protokoll från styrelsemöte 2013-09-01

Protokoll från styrelsemöte 2013-11-26. Protokoll från styrelsemöte 2013-11-26

Protokoll från styrelsemöte 2014-01-07. Protokoll från styrelsemöte 2014-01-07

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-03-13. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-03-13

Protokoll från styrelsemöte 2014-05-06. Protokoll från styrelsemöte 2014-05-06

Protokoll från styrelsemöte 2014-09-02. Protokoll från styrelsemöte 2014-09-02

Protokoll från styrelsemöte 2015-01-08. Protokoll från styrelsemöte 2015-01-08

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015-03-19. Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2015-03-19

Protokoll från styrelsemöte 2015-05-12. Styrelseprotokoll SNF 2015-05-12

Protokoll från styrelsemöte 2015-08-25. Protokoll styrelsemöte Håbo SNF 2015-08-25

Protokoll från styrelsemöte 2015-11-03. Protokoll styrelsemöte Håbo SNF 2015-11-03

Protokoll från styrelsemöte 2016-01-12. Protokoll styrelsemöte Håbo SNF 2016-01-12

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2016-03-15. Protokoll. Konstituerande möte 2016-03-15

Protokoll från styrelsemöte 2016-05-10. Protokoll styrelsemöte 2016-05-10

Protokoll från styrelsemöte 2016-08-23. Protokoll styrelsemöte 2016-08-23