Naturinventering i Håbo

Sommaren 1998 utförde Sören Eriksson en inventering av strandängar och ädellövskogar i Håbo kommun.

Läs Sören Erikssons rapport här. Inventering av strandängar och ädellövskogar i Håbo 199

Inventering av grova träd i Håbo

Håbos största ek föll tyvärr offer för den stora motorvägssatsningen i form av E18 på 1970-80 talet. En minnesplatta finns dock uppsatt på den plats där det stolta trädet en gång i tiden stod. Du kan se den när du rastar vid Dinners krog invid Ekolsundsbroarna. Någon gång under 1990-talet utfördes en inventering av grova träd i Håbo. En del av dessa träd finns kanske inte kvar längre, men förhoppningsvis är flertalet av dem skyddade t.ex. genom att de ligger i ett naturreservat. Läs mer om grova träd i Håbo här.