Håbo Naturskyddsförenings funktionärer

Håbo Naturskyddsförenings adress är:

Håbo Naturskyddsförening, Backsippavägen 20, 746 91 BÅLSTA

 

Ordförande: Håkan Nihlman, 076-0004857 (m), nihlmanhakan@gmail.com

Vice ordförande: Kim Hultén 070-3857161 (m), kim.hulten@icloud.com

Kassör: Lars Aspsäter, 070-6776287 (m), lars.aspsater@gmail.com

Sekreterare: Mats Bergengren, 070-677 6287 (m), mats@flisatall.se

Vice sekreterare: Klas Klasson, 070-2650680 (m) klassonklas@gmail.com

Ledamot: Thommy Åkerberg, 018-340465 (b),  thommy.akerberg@telia.com

Ledamot: Cecilia Andersson, 073-9160293 (m), zajzaj81@hotmail.com

 

Revisor: Volker Petersen, skogsmulle@hotmail.com

Revisor: Ingrid Ljungkvist, 0171-50102 (b) och 070-1719301 (m), ingrid.ljungkvist@gmail.com

Revisorsuppleant: Peter Bergström, 0171-56521 (b) och 073-759 3763 (m), alwaysblind@yahoo.com

Revisorsuppleant: Roland Nahringbauer, 073-807 8317 (m), roland@yogiontheroad.se

Valberedare: Vakant