Håbo Naturskyddsförenings funktionärer

Håbo Naturskyddsförenings adress är:

Håbo Naturskyddsförening, Skörby Gårdsväg 5, 746 41 BÅLSTA

 

Ordförande: Vakant

Vice ordförande: Kim Hultén 070-3857161 (m), kim.hulten@icloud.com

Kassör: Klas Klasson, 070-2650680 (m) klassonklas@gmail.com

Sekreterare: Mats Bergengren, 070-677 6287 (m), mats@flisatall.se

Vice sekreterare: Sofie Bergengren, 072-5277845 (m) sofie@flisatall.se

Ledamot: Thommy Åkerberg, 018-340465 (b),  thommy.akerberg@telia.com

Ledamot: Lotta Stafberger, 070-53008231 (m). lotta.stafberger@telia.com

 

Revisorsuppleant: Peter Bergström, 0171-56521 (b) och 073-759 3763 (m), alwaysblind@yahoo.com

Revisorsuppleant: Roland Nahringbauer, 073-807 8317 (m), roland@yogiontheroad.se

Valberedare: Håkan Nihlman, 073-8005553 nihlmanhakan@gmail.com