Dagfjärilar

Thommy Åkerberg har under de drygt 20 år han bott i kommunen undersökt Skohalvöns fjärilsfauna och fotograferat många av de bevingade skönheterna.

Amiral. Foto: Thommy Åkerberg 2008-08-23

Apollofjäril. Foto: Thommy Åkerberg 2008-08-01

Aspfjäril. Foto: Thommy Åkerberg 2008-06-29

Grönsnabbvinge. Foto: Thommy Åkerberg 2008-06-07

Citronfjäril (hona). Foto: Thommy Åkerberg 2007-08-04

Ljungblåvinge. Foto: Thommy Åkerberg 2007-08-09

Luktgräsfjäril. Foto: Thommy Åkerberg 2007-08-04

Nässelfjäril. Foto: Thommy Åkerberg 2008-08-23

Påfågelöga. Foto: Thommy Åkerberg 2008-07-19

Puktörneblåvinge. Foto: Thommy Åkerberg 2007-08-17

Pärlgräsfjäril. Foto: Thommy Åkerberg 2007-08-04

Vinbärsfuks. Foto: Thommy Åkerberg 2007-08-08

Ängssmygare Foto: Thommy Åkerberg 2008-06-22