Håbo Naturskyddsförenings historia

Håbo Naturskyddsförening är egentligen historiskt en utbrytning ur Enköpings Naturskyddsförening. Joachim Tiefensee var Håbos representant några år under 1970-talet och fram till 1980. 1975 gjorde Joachim Tiefensee och Alf Claesson ett försök att starta egen i krets i Håbo. Tyvärr var intresset bland medlemmarna den gången svalt. Utskicket (daterat 1975-10-23) kan du läsa här Försök 1975 att bilda egen krets i Håbo Den 23/10 1980 valde Joachim Tiefensee att lämna styrelsen i Enköpings Naturskyddsförening p.g.a. att den övriga styrelsen valt att ta ett beslut i en Håbofråga bakom ryggen på honom. Hans avskedsbrev kan du läsa här. Angående beslut och skrivelse över Lastberget, Bålsta

Någon gång på 1990-talet gjorde några aktiva i Upplands-Bros Naturskyddsförenings styrelse med Ingmar Jonsson i spetsen ett försök att starta verksamhet i Håbo och inbjöd till ett uppstartsmöte i Bålsta. Ej heller denna gång blev det någon succé. Endast två medlemmar kom till mötet.

I november 2006 gick Håkan Nihlman in i Enköpingskretsens styrelse som representant för Håbo och i november 2008 fördubblades antalet ledamöter från Håbo genom att Carin Brydling invaldes som ledamot i Enköpingskretsens styrelse. Håbo Naturskyddsförening höll den 30 november 2009 sitt konstituerande möte och den 5 februari 2010 godkändes formellt Håbo Naturskyddsförening av Naturskyddsföreningens riksstyrelse. Under perioden från oktober 2007 och till dess att kretsen formellt bildades så hölls det regelbundet möten. Det första mötet skedde hemma hos Håkan Nihlman 2007-10-01. Håbogruppen 2007-10-01

Vid den andra träffen (2007-11-24) så tittade vi på skogsbruk på Skohalvön i närheten av byn Lugnet. Håbogruppen 2007-11-24

Vid den tredje träffen (2008-04-05) så besökte vi de exploateringshotade områdena Östra Fågelsången och Bruket i södra Krägga. Håbogruppen 2008-04-05

Den fjärde träffen (2008-05-17) skedde i form av ett opinionsmöte i MIU-skolan (Idealbyn) angående planerna på strandnära exploatering vid Idealbyn  (projekt Skokloster Sjöstad.).

Håbogruppen på Håbodagen

Vid Håbo Festdag  2008 deltog  Enköpings Naturskyddsförenings Håbogrupp för första gången med en presentation av sin verksamhet. På bilden syns (från vänster) Carin Brifors, Conny Geijer och Håkan Nihlman

I februari 2009 hölls ett större möte hemma hos Conny Geijer med ca. 15 deltagare och där bl.a. en Insatsplan togs fram. Fortsättningsvis så hölls  möten 2009-05-07  Minnesanteckningar från Håbogruppens möte 2009-05-07 respektive 2009-11-10 i Föreningarnas Hus innan ett konstituerande möte hölls måndagen den 30/11 2009. Sedan Naturskyddsföreningens riksstyrelse den 5/2 2010 godkänt bildningen av Håbo Naturskyddsförening så kunde verksamheten dra igång. Tyvärr gjordes en miss vid bildningen av Håbo N aturskyddsförening den 30/11 2009. Det fördes aldrig till protokollet att Naturskyddsföreningens standardstadgar (för riks-, länsförbunds- och kretsnivå) antogs, vilket ledde till att Skatteverket vägrade att utfärda ett organisationsnummer i samband med ansökan. Detta fick till konsekvens att inte något bankkonto kunde öppnas eller egna pengar hanteras förrän efter den extra kretsstämman i början av september 2010, sedan dennna formella punkt avklarats.

Läs vidare om verksamheten på de övriga sidorna.