Referat från genomförda programpunkter

Bygg din egen fågelholk 28 februari 2010. Bygg din egen fågelholk 2010-02-28

Fågelmorgon i Kalmarnäsets naturreservat 25 april 2010. Fågelmorgon i Kalmarnäsets naturreservat 2010-04-25

Blomstervandring i Övergran 30 maj 2010.  Blomstervandring i Övergran 2010-05-30 

Vi spanar på större vattensalamander 12 juni 2010. Vi spanar på Större vattensalamander 2010-06-12

Insektsvandring i Krägga 21 juni 2010. Insektsvandring i Krägga 2010-06-21

Gillis Aronsson visade ädellövbestånd vid Färjstaden och rikkärr vid Katrinedal 26 september 2010. Gillis Aronsson visade rikkärr och ädellövsbestånd i Håbo 2010-09-26

Guidning på Bålstaåsen med svampkonsulent Pelle Holmberg 23 oktober 2010. Guidning på Bålstaåsen med svampkonsulent Pelle Holmberg 2010-10-23

Naturhistorisk utflykt till Håberget 30 oktober 2010. Naturhistorisk utflykt till Håberget 2010-10-30

Håbo Naturskyddsförenings första årsstämma 7 mars 2011. Håbo Naturskyddsförenings första årsstämma 2011

Seminarium om Hållbart byggande 21 mars 2011. Seminarium om hållbart byggande 2011-03-21

Seminarium om solenergi och solvärme 22 mars 2011. Seminarium om solenergi och solvärme 2011-03-22

Seminarium om vindkraft 23 mars 2011. Seminarium om vindkraft 2011-03-23

Presentation av Thisted kommuns klimatarbete (Torben Juul-Olsen, teknisk direktör) 27 mars 2011.  Presentation av Thisteds klimatarbete 2011-03-27 Vill du se Torbens powerpoint-presentation, klicka här.

Fågelmorgon vid strandängarna nedanför Idealbyn 7 maj 2011. Fågelmorgon vid Idealbyn 2011-05-07

De vilda blommornas dag. En botanisk vandring vid Nederhassla och Rölundaåsen 19 juni 2011. De vilda blommornas dag 2011-06-19

Breathwalk i Sandviksåsens naturreservat. Gående meditation med Roland Nahringbauer som instruktör 20 augusti 2011. Breathwalk på Sandviksåsen 2011-08-20

Vandring i skogens tecken. En vandring i skogarna norr om Stora Hällby, Övergran med Göran Eriksson, Lars Frohm och JoachimTiefensee som guider 10 september 2011. Vill du läsa referatet. Klicka här.

Lär känna hotad natur mellan Skörby och Lastberget. En vandring i ännu oexploaterad mark väster om Bålsta söndagen den 16 oktober 2011. Lär känna hotad natur mellan Skörby och Lastberget 2011-10-16

Strandskyddsmanifestation. En manifestation för att fästa uppmärksamheten mot de hot som finns mot våra stränder vid strandängarna nedanför Idealbyn söndagen den 13 november 2011.  Vill du läsa referatet. Klicka här.

Fågelmorgon i Vibyskogen med Ulrich Jessen. Lördagen den 21 april 2012. Fågelmorgon i Vibyskogen 2012-04-21

Örtvandring på Biskops-Arnö. Lördagen den 9 juni 2012. Läs mer om detta evenemang genom att klicka här.

 Vilda blommornas Dag i Skokloster. Söndagen den 17 juni 2012. Vilda blommornas Dag 2012-06-17

Biodlingsseminarium i Häggebygården. Söndagen den 24 mars 2013. Biodlingsseminarium 2013-03-24

Upplandsleden, sträckan Skokloster slott – Måttan. Söndagen den 2 juni 2013. Vandring på Upplandsleden Skokloster slott – Måttan 2013-06-02

Vilda blommornas dag (i Sandhagens naturreservat). Söndagen den 16 juni 2013. Vilda blommornas Dag 2013-06-16

Ängsslåtter på Rölundaåsen. Söndagen den 14 juli 2013. Ängsslåtter på Rölundaåsen 2013-07-14

Vasslåtter vid Salamanderdammarna. Söndagen den 18 augusti 2013. Vasslåtter vid salamanderdammarna 2013-08-18

Riktad slåtter för att gynna korskovallen i Arnöhuvuds naturreservat Söndagen den 1 september 2013. Slåtter i Arnöhuvuds naturreservat 2013-09-01

På spaning efter förhistoriska mänskliga aktiviteter vid Lillsjön Söndagen den 8 september 2013. På spaning efter spår av förhistoriska mänskliga aktiviteter vid Lillsjön

Provträff med natursnokar en succé Söndagen den 22 september 2013. Provträff med natursnokar en succé 2013-09-22