Håbo Naturskyddsförenings remissvar på Detaljplaner

2007 skedde detaljplanering av en förskola med sex avdelningar och som skulle placeras på Bålstaåsen mellan villabebyggelsen på Ullevivägen och Fagerdal i norra Bålsta. Håkan Nihlman skrev ett remissvar på uppdrag av Enköpings Naturskyddsförening dels 2007 (samrådsskedet) och dels 2008 (utställningsskedet). Du kan läsa dessa skrivelser här: Detaljplan för Bålsta 1 614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen 2007 Detaljplan för Bålsta 1 614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen 2008

Under försommaren 2009 var detaljplanen för exploateringsprojektet Detaljplan Frösundavik etapp 1 (samråd) ute på remiss. Enköpings Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i Uppsala Län skrev ett gemensamt yttrande med Håkan Nihlman och Anna Blomström – Lilja som undertecknare. Detaljplan Frösundavik etapp 1 2009-07-20

I slutet av år 2009 var detaljplan för Skokloster Udde 1 ute på samråd och under våren 2010 var samma detaljplan ute på en andra remissomgång (utställningsfasen). Skillnaderna mellan de båda versionerna var marginellla. Klicka här om du vill läsa vårt remissyttande.

Under vårvintern 2010 var följande detaljpaner ute på remiss (utställning):

1. Detaljplan för Krägga 1:213, del, och 1:219, Bruket och Smedjan, Krägga.   Remissvaret utformades tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Detaljplan för Krägga 1 213 och 1 219, Bruket och Smedjan

2. Detaljplan för Krägga 1:213, del av Fågelsången Östra, Krägga. Detaljplan för Krägga 1 213, Fågelsången Östra

Under vårvintern 2010 var detaljplan för Ullevivägen (norra Bålsta) ute på remiss. Detaljplan för Ullevivägen

Under våren 2010 var detaljplan för Bålsta 3:385 m.fl., Västerskogs industriområde ute på remiss. Detaljplan för Bålsta 3 385, Västerskogs industriområde

Under försommaren 2010 var detaljplan för Råby 3:13 (södra Bålsta) ute på remiss. Detaljplan för Råby 313

Under sommaren 2010 var detaljplan för Västerskogs industriområde Sydöstra (samråd) ute på remiss. Detaljplan för Västerskogs industriområde, sydöstra juni 2010

I slutet av hösten kom en ny version av samrådet (utställningsskedet). Detaljplanen var då ändrad efter flera klagomål från sakägare och en skogsridå mot Gillmarken hade då utsgått ur detaljplanen. Detaljplan för Västerskogs industriområde, sydöstra november 2010

Detaljplan för Viksjö 7:58 och del av Viksjö 7:7, Rörsångarvägen (Skokloster) var ute remiss sommaren 2010. Detaljplan för Viksjö 7 58, 7 7, Rörsångarvägen

Detaljplan för Blåbodavägen (Skokloster) var ute på remiss hösten 2010. Vill du läsa vårt remissvar, klicka här.

Detaljplan för Bålsta 3:393 m.fl., Västerskogs industriområde var ute på remiss hösten 2010. Detaljplan för Bålsta 3 393 Västerskogs industriområde

Under perioden december 2010 – februari 2011 fanns det möjligheter för intresserade att lämna in idéer hur Bålsta (nya) Centrum skulle kunna se ut i framtiden. Tisdagen den 1/2 2011 var det ett öppet möte i kommunhuset där deltagarna kunde ventilera sina idëer angående Bålsta centrums framtid. Håkan Nihlman fick göra en 5 minuter lång presentation av Naturskyddsföreningens visioner för Bålsta centrum. Vision nya Bålsta centrum

Detaljplan för Bista 4:7 (Bålsta) var ute på remiss under våren 2011. Detaljplan Bista 4 7

Detaljplan för Del av Bålsta 2:61 och Skörby 5:1, Stickspåret var ute på remiss under senvåren 2011. Detaljplan Bålsta 2 61, Skörby 5 1, Stickspåret

Detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52, Lindegård (Bålsta) var ute på remiss under försommaren 2011. Detaljplan Väppeby 6 21, 6 52, Lindegård juni

2011

Detaljplan för Västerskog Norra var ute på remiss under försommaren 2011. Detaljplan Västerskog Norra

Detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52, Lindegård var ånyo ute på samråd (utställningsskedet) i april 2012. Detaljplan för Väppeby 621 och Lindegård

652, april 2012

Detaljplan för Baldersvägen (Bålsta) var ute på samråd i april 2012. Detaljplan Baldersvägen

Detaljplan för Glastomten Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. var ute på samråd under perioden december 2012 – januari 2013. Detaljplan Glastomten 1 16, 1 614

Detaljplan 419. Kvarter 3, Logistik Bålsta var ute på remissvar under perioden maj – juni 2013. Detaljplan 419. Kvarter 3, Logistik Bålsta

Under utställningsperioden av samrådstiden, hösten 2013, fanns det ytterligare möjligheter att inkomma med synpunkter till Håbo kommun, varvid vi insände följande yttrande. Remissvar. Detaljplan 419. Kvarter 3, Logistik Bålsta (utställning)

Förslag till detaljplan för Skörby 5:8, del av Skörby 5:3 m.fl., Kalkstensvägen var ute på remiss under hösten 2013. Remissvar. Detaljplan Skörby 5 8, del av Skörby 5 3 m.fl., Kalkstensvägen

Krägga 1:217, del av 1:211. Förslag till ändring av detaljplan var ute på remiss under hösten 2013. Remissvar. Detaljplan Krägga 1 217, del av Krägga 1 211, förslag till ändring av detaljplan

Förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus var ute på remiss i slutet av år 2013.  Remissvar. Detaljplan Väppeby 7 18 m.fl., Tvåhus

Förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 50:2 var ute på remiss under försommaren 2014. Remissvar. Detaljplan Bålsta 50 2

Förslag till ändring av detaljplan för Dyarne 5:98 m.fl. var ute på remiss hösten 2014. Remissvar. Ändring av detaljplan Dyarne 5 98 m.fl

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för kvarter 3, Logistik Bålsta var ute på remiss under tiden september – oktober 2015. Samråd. Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för kvarter nr. 3, Logistik Bålsta.

Förslag till detaljplan för Bålsta 1:595 m.fl., Gransätervägen var ute på remiss under tiden september – oktober 2015. Samråd. Förslag till detaljplan för Bålsta 1 595 m.fl., Gransätervägen

Förslag till detaljplan för del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola var ute på remiss under tiden maj – juni 2016. Samråd. Förslag till detaljplan för del av Frösunda 3 1 Viby förskola och skola.