Forum – Fossilbränslefri kommun 2050

I Enköpings Naturskyddsförenings programblad för hösten 2009 skrev Håkan Nihlman en uppmaning till medlemmarna att gå med i en Klimatgrupp i Håbo.

Då emellertid responsen uteblev så skapades istället Forum Håbo  – Fossilbränslefri kommun 2050. Tanken med forumet är att det skall vara öppen för alla (inte bara medlemmar i Naturskyddsföreningen) som är intresserade av att diskutera klimat- och energifrågor i ett lokalt perspektiv.

Minnesanteckningar från forumets första möte 2010-02-22. Fossilbränslefri kommun 2010-02-22

Flygbladet ”Gå med i Forum – Håbo Fossilbränslefri kommun” framtaget inför Miljömässan i Bålsta nya centrum 25 mars 2010. Gå med i Forum Håbo – Fossilbränslefri kommun

Minnesanteckningar från foumets andra möte 2010-04-15. Fossilbränslefri kommun 2010-04-15

Minnesanteckningar från foumets femte möte 2010-08-26. Fosilbränslefri kommun 2010-08-26

Minnesanteckningar från foumets sjunde möte 2010-10-21. Fossilbränslefri kommun 2010-10-21

Minnesanteckningar från foumets åttonde mäte 2010-12-06. Fosilbränslefri kommun 2010-12-06

Ett sista möte hölls våren 2011, som dock inte protokollfördes. Därefter lades detta forum ned och efterträddes av Omställning Håbo, som delvis hanterade samma frågor, d.v.s. i huvudsak energifrågor.