Omställning Håbo

Omställning Håbo är en del av nätverket Omställning Sverige.

Omställning Sverige är den svenska delen av internationella Transition Towns-nätverket. Vi verkar för att möta de hot som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar. Vår uppgift är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk i Håbo kommun.

Vi är Omställning Håbo. Klicka här Vi är Omställning Håbo för kontaktuppgifter till medlemmarna i Omställning Håbo. Vi vill bli fler, kontakta gärna någon av oss för deltagande i vår verksamhet.

Omställning Håbo kom till på initiativ av Stefan Lundgren. Ett första försök att få upp intresset för omställningsfrågan gjordes av Stefan inför 2011 års miljövecka, då han arrangerade ett Omställningsseminarium i kommunhuset i Bålsta (23/3) men som tyvärr fick ställas in p.g.a. för få föranmälningar. Det var tänkt att Janne Forsmark skulle ha varit mentor vid detta heldagsseminarium.

Nästa försök gjordes den 1/12 2011 då initiativtagaren till Framtidsveckan, serietecknaren m.m. Anders Persson inbjöds att prata om omställningsfrågan vid ett seminarium på kvällstid i kommunhuset. Initiativtagare var Stefan Lundgren och Studiefrämjandet. Detta arrangemang blev betydligt mera lyckat och lockade ett tiotal deltagare, inte bara från Håbo utan det kom även folk från bl.a. Uppsala och Upplands-Bro. Vill du läsa mer om detta seminarium, klicka här: Inspirationsföredrag med Anders Persson 2011-12-01. 

I samband med 2012 års Miljövecka var det meningen att Miljönämndens ordförande i Knivsta kommun, Bo Östberg skulle hålla ett föredrag (på inbjudan av Centerpartiet i Håbo) med titeln Peak Oil. Dessvärre blev Bo sjuk och istället hölls detta föredrag den 17/4. Vill du läsa mer om föredraget, klicka här Peak Oil. Bo Östberg 2012-04-17

Den 3/5 2012 inbjöd Stefan Lundgren till ett uppstartsmöte för Omställning Håbo på Aronsborgs konfererensanläggning. Bollen var därmed i rullning. Här kan du läsa minnesanteckningar från mötet. Minnesanteckningar. Omställning Håbo 2012-05-03

Inför mötet hade Stefan tagit fram några frågor som skulle diskuteras vid mötet. Sprida kunskap

Ett uppföljningsmöte skedde den 28/5 2012 i Kyrkcentrum. Här kan du läsa minnesanteckningar från detta möte. Omställning Håbo 2012-05-28

Den 13/6 hölls en presentation av Omställning Sverige med titeln ”Vad är Omställning Sverige ?” på Aronsborgs konferensanläggning med Janne Forssmark som presentatör. Här kan du läsa några minnesanteckningar från denna presentation. Vad är Omställning Sverige 2012-06-13

Hösten 2012 genomfördes ett stort antal aktiviteter. Vid den första träffen, den 21/8 sågs filmen ”In transition 2.0”. Här kan du läsa några minnesanteckningar från detta möte. Omställning Håbo 2012-08-21

Den 27/8 hölls nästa träff, i Kyrkcentrum. Minnesanteckningarna från denna träff kan du läsa här. Omställning Håbo 2012-08-27

Hösten 2012 påbörjades också en en bokcirkel med fokus på Björn Forsbergs bok ”Omställningens tid” med ett 15-tal deltagare. Träffar hölls på Håbo Bibliotek i Bålsta den 13/9, 11/10, 15/11 och 6/12 2012 samt 12/2, 20/3, 18/4 och 16/5 2013. Inbjudan till bokcirkeln såg ut så här.  Läsecirkel

Bokcirkeln omfattade totalt åtta träffar och som material användes boken ”Omställningens tid” av Björn Forsberg samt en studiehandledning som Björn Forsberg tagit fram på uppdrag av Studiefrämjandet. Vill du läsa studiehandledningen, klicka här.

Sofie Bergengren förde minnesanteckningar vid de flesta av träffarna.

Här kan du läsa minnesanteckningar från den 1:a träffen, 2012-09-13. Bokcirkeln. Möte nr. 1 2012-09-13

Här kan du läsa minnesanteckningar från den 2:a träffen, 2012-10-11. Bokcirkeln. Möte nr. 2 2012-10-11

Här kan du läsa minnesanteckningar från den 5:e träffen, 2013-02-12. Bokcirkeln. Möte nr. 5 2013-02-12

Här kan du läsa minnesanteckningar från Björn Forsbergs föreläsning ”Omställningens tid” 2013-03-20. Föreläsning av Björn Forsberg 2013-03-20

Här kan du läsa minnesanteckningar från den 7:e träffen, 2013-04-18. Bokcirkeln. Möte nr. 7. 2013-04-18

Här kan du läsa minnesanteckningar från den 8:e träffen, 2013-05-16. Bokcirkeln. Möte nr. 8. 2013-05-16

Den 27/9 genomfördes en ny temakväll om ”Bålsta nya centrum”, till vilken planarkitekt Anna Nilsson inbjudits som presentatör. Vill du läsa inbjudan, klicka här: Omställning Håbo 2012-09-27

Den 24/11 2012 inbjöd nätverket ”Omställning Sigtuna” till ett seminarium kallat ”Sluta prata – börja göra”. 13 personer från Omställning Håbo deltog vid detta seminarium.  Vill du läsa inbjudan. Klicka här: Sluta prata – börja göra! (inbjudan)

Sluta prata – börja göra! (presentation)

Söndagen den 4 augusti 2013 var vi ett gäng från Omställning Håbo som besökte Gottsunda matpark. Här kan du läsa minnesanteckningar från studiebesöket. Studiebesök Gottsunda matpark 2013-08-04

Permakultur Gröna Dalen 

Håkan Nihlman tog fram ett förslag till experimentträdgård med permakultur vid Gröna Dalen i södra Bålsta. Förslaget godkändes vid Omställning Håbos möte 2013-05-15. Vill du läsa förslaget. Klicka här: Permakutur Gröna Dalen

Omställning Håbo pratar ekonomi. Med Torgny Eriksson som mentor hade Omställning Håbo en diskussionskväll om ekonomi på Håbo bibliotek 2013-09-30. Följande frågeställningar togs upp:

Omställning Håbo ekonomidiskussion 2013-09-30