Våra motioner

Under 1970-, 1980- och 1990-talet gick det att köpa T-shirts med Naturskyddsföreningens logo på men sedan valde rikskansliet av någon anledning att helt sluta med att ta in kläder med Naturskyddsföreningens logo.

Inför Håbo Festdag 2008 lyckades vi köpa in några kvarvarande T-shirts av damstorlek från Naturbutiken men vid förfrågan ett par år senare var lagret slut.

Därför valde Håkan Nihlman (på uppdrag av Håbo Naturskyddsförening) att motionera till Länsförbundets årsstämma 2011-04-02 att Naturskyddsföreningen åter skulle börja ta in kläder med Naturskyddsföreningens logo. Om du vill läsa motionen, klicka här.