På gång

På denna sida presenterar vi saker som är på gång i Håbo Naturskyddsförening:

Ängsslåtter

Tid: Söndag 1 juli

För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap så anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölundaåsen. Ta gärna med lie och räfsa (om du har) samt fika. Kläder efter väder. Samling kl. 11:00 vid ängen. Vägvisare från Häggeby kyrka. Följ grusvägen mot Nederhassla gård (ca. 1,5 km) till vändplanen invid. Därefter 150 meters promenad på Upplandsleden till ängen.

Kontaktperson: Håkan Nihlman 076-0004857

Arrangörer: Håbo Naturskyddsförening, Häggeby Skol- & Bygdegårdsmuseum och Studiefrämjandet

 

Rylräkning

Tid: Lördag 1 september

Vi besöker Lilla gräskärret på Skohalvön för att på plats räkna beståndet av ryl samt vid behov utföra röjningsarbete så ta gärna med såg, sekatör etc. om du har. Samling vid p-platsen vid Häggeby kyrka kl. 10:00 för samåkning. Ta gärna med fika. Kläder efter väder.

Kontaktperson: Thommy Åkerberg 018-340465

Arrangörer: Håbo Naturskyddsförening och Studiefrämjandet

 

 

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2018:

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2018 kan du läsa här: Program2018_webbversion

Tyvärr så måste vi ställa in årets natursnokar p.g.a. ledarbrist.

 

Vad tycker våra politiska partier i olika natur- och miljöfrågor?

Vi har ställt sex frågor till de politiska partier som är representerade i Håbos kommunfullmäktige.

Läs deras svar här: Miljöfrågor Håbo Kommunfullmäktigeval 2014