På gång

På denna sida presenterar vi saker som är på gång i Håbo Naturskyddsförening:

Programblad 2024. Se nedan.

Programblad 2024

Inbjudan till Naturskyddsuppdraget

Naturskyddsuppdraget 2024

Håbo Naturskyddsförenings årsstämma 2024

Datum: torsdagen den 14 mars klockan 19:00

Plats: hos Mats Bergengren, Gösvägen 6, Bålsta

Du kan delta fysiskt eller digitalt (via Microsoft Teams) på mötet. Anmälan till mötet sker till Kim Hultén kim.hulten@icloud.com eller 070-385 71 61. Om du önskar närvara digitalt så kommer du att få dig tillskickad en länk av Kim.

Om du önskar lämna in motion/motioner till årsstämman så skall denna/dessa vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari.

Årsmöteshandlingar kommer att ligga tillgängliga här:

Stadgar

 

Budget för Håbo SNF 2024

Förslag till dagordning. Årsstämma 2024

Kassa o bokslut för 2023

Revisionsberättelse årsmötet

SNF plan 2024

Verksamhetsberättelse 2023 SNF

 

 

 

 

Klädbytardag

Tid: lördagen den 20 april

Plats: Bålsta centrum (plats meddelas senare)

Förläng livet på de kläder du tröttnat på eller som inte längre passar. Dessa blir som nya och roliga för någon annan samt bidrar samtidigt till en bättre miljö. Du kan lämna in kläder (som du vill byta bort) fr.o.m. kl. 10:00. Du erhåller istället en kupong/plagg och som du sedan kan byta mot något plagg du hellre vill ha. Klädbytardagen omfattar alla typer av kläder och skor för både små och stora. Kontaktperson: Kerstin Grabs 076-8040454 eller kerstin.grabs@telia.com

 

 

Vad tycker våra politiska partier i olika olika natur- och miljöfrågor?

Vi har ställt tre frågor till de nio partier som är representerade i Håbo kommunfullmäktige 2022. Endast fyra av dessa har svarat.

Läs deras svar här: Enkät med miljöfrågor 2022

 

Vad tycker våra politiska partier i olika natur- och miljöfrågor?

Vi har ställt sex frågor till de politiska partier som är representerade i Håbos kommunfullmäktige.

Läs deras svar här: Miljöfrågor Håbo Kommunfullmäktigeval 2014