På gång

På denna sida presenterar vi saker som är på gång i Håbo Naturskyddsförening:

 

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2022:

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2022 kan du läsa här:

Program2022_webb

OBS! P.g.a. osäkerhet kring smittspridningen av Covid-19 så är klädbytardagen 26/3 framflyttad till lördagen den 23/4 klockan 11:00. Plats: Bålsta centrum, mitt emot Synsam

 

Lördag 14 maj. Backsipperäkning

Vi besöker olika lokaler runt Bålsta och Övergran för att på plats räkna backsippebeståndet. Samling vid den övre vändplanen, Bålsta station kl. 10:00 för samåkning. Ta gärna med fika. Kläder efter väder. För mer information, kontakta Thommy Åkerberg 018-340465

 

Söndag 19 juni. Vilda blommornas Dag

Med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg som guider besöker vi Rölundaåsen och tittar på floran i området. Samling kl. 11:00 vid Varpsund. Kläder efter väder. Thommy Åkerberg 018-340465, i samarrangemang med Upplands botaniska förening.

 

Söndag 3 juli. Ängsslåtter på Rölundaängen

För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap så anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölundaåsen. Ta gärna med lie och räfsa (om du har), arbetshandskar samt fika. Kläder efter väder. Samling kl. 11:00 vid ängen. Vägvisare från Häggeby kyrka. Följ grusvägen mot Nederhassla gård, därefter 150 meters promenad på Upplandsleden till ängen. Vägbeskrivning kommer att finnas på vår hemsida. Kontaktperson: Håkan Nihlman 076-0004857

 

Lördag 6 augusti. Stallörtsräkning

Vi besöker växtplatser i närheten av Lastberget för den sällsynta växten stallört för att på plats räkna beståndet. Samling vid den övre vändplanen, Bålsta station kl. 10:00 för samåkning. Kläder efter väder. För mer information, kontakta Thommy Åkerberg 018-340465

 

Vad tycker våra politiska partier i olika natur- och miljöfrågor?

Vi har ställt sex frågor till de politiska partier som är representerade i Håbos kommunfullmäktige.

Läs deras svar här: Miljöfrågor Håbo Kommunfullmäktigeval 2014