På gång

På denna sida presenterar vi saker som är på gång i Håbo Naturskyddsförening:

 

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2023:

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2023 kan du läsa här:

2023 års programblad

 

Årsstämma Håbo Naturskyddsförening 2023:

Datum: Torsdag 16 mars. 

Stämman sker fysiskt hos Mats och Sofie Bergengren, Gösvägen 6, Bålsta samt digitalt m.h.a. Microsoft Teams: Start: kl. 19:00. Anmälan till den digitala delen av årsstämman senast 13/3 till Kim Hultén 070-3857161 eller kim.hulten@icloud.com. Kim skickar dig sedan en länk till mötet. Anmälan till den fysiska delen av stämman till Mats Bergengren 0171-58166 eller 070-9863674, mats@flisatall.se

Motioner behöver vara styrelsen till handa senast den 2/3. Vill du läsa stämmodokumenten i förväg så kommer dessa att finnas tillgängliga på hemsidan nedan:

Förslag till dagordning. Årsstämma 2023

Förslag till Verksamhetsplan 2023

Förslag till budget 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Stadgar

Bokslut för Håbo Naturskyddsförening verksamhetsår 2022

Revisionsberättelse. 2022 års förvaltning.

Natursnokarna i Håbo

Tyvärr kommer Natursnoksaktiviteterna att ställas in p.g.a. att den som skulle hålla i aktiviteterna kommer att flytta från Håbo under våren 2023.

 

Klädbytardag

Lördag 22 april kl. 11:00-13:00 Bålsta centrum (plats meddelas senast en månad före klädbytardagen på vår hemsida)

Förläng livet på de kläder du tröttnat på eller som inte längre passar. Dessa blir som nya och roliga för någon annan samt bidrar samtidigt till en bättre miljö. Du kan lämna in kläder (som du vill byta bort) fr.o.m. kl. 10:00. Du erhåller istället en kupong/plagg och som du sedan kan byta mot något plagg du hellre vill ha. Klädbytardagen omfattar alla typer av kläder och skor för både små och stora. Kontaktperson: Kerstin Grabs 076-8040454 eller kerstin.grabs@telia.com

 

 

 

Vad tycker våra politiska partier i olika olika natur- och miljöfrågor?

Vi har ställt tre frågor till de nio partier som är representerade i Håbo kommunfullmäktige 2022. Endast fyra av dessa har svarat.

Läs deras svar här: Enkät med miljöfrågor 2022

 

Vad tycker våra politiska partier i olika natur- och miljöfrågor?

Vi har ställt sex frågor till de politiska partier som är representerade i Håbos kommunfullmäktige.

Läs deras svar här: Miljöfrågor Håbo Kommunfullmäktigeval 2014