På gång

På denna sida presenterar vi saker som är på gång i Håbo Naturskyddsförening:

 Håbo Naturskyddsförenings årsstämma 2017:
Tisdagen den 14 mars kl. 19:00 i Föreningarnas Hus (Bålstavägen 14). Sal: Rotundan
Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 1/3.
Här kan du läsa handlingarna till årsstämma 2017:
Verksamhetsberättelse 2016: Verksamhetsberättelse 2016
Bokslut 2016: Bokslut 2016
Verksamhetsplan 2017: Verksamhetsplan 2017
Förslag till budget 2017: Förslag till budget 2017
Gå med i Natursnokarna 2017:

Läs mer om Natursnokarna här:Inbjudan till natursnokar i Håbo 2017

 

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2017:

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2017 kan du läsa här: Program2017_webb

 

 

Vad tycker våra politiska partier i olika natur- och miljöfrågor?

Vi har ställt sex frågor till de politiska partier som är representerade i Håbos kommunfullmäktige.

Läs deras svar här: Miljöfrågor Håbo Kommunfullmäktigeval 2014