På gång

På denna sida presenterar vi saker som är på gång i Håbo Naturskyddsförening:

 

 

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2019:

Håbo Naturskyddsförenings programblad 2019 kan du läsa här: Program2019_webb

 

Söndag 1 september. Riktad slåtter för att gynna växten korskovall

För att gynna den sällsynta blomman korskovall som växer på en äng vid Lillåker i Arnöhuvuds naturreservat så anordnas slåtter för att ta bort växtlighet som hotar kväva korskovallbeståndet. Ta gärna med lie och räfsa (om du har) samt fika. Kläder efter väder. Samling kl. 11:00 vid p-platsen till Arnöhuvuds naturreservat. Kontaktperson: Håkan Nihlman 076-0004857

 

Lördag 7 september. Rylräkning

Vi besöker Lilla Gräskärret (mitt på Skohalvön) för att på plats räkna beståndet av växten ryl. Samling kl. 10:00 vid p-platsen till Häggeby kyrka för samåkning mot Lilla Gräskärret. Ta gärna med fika. Kläder efter väder. För mer information, kontakta Thommy Åkerberg 018-340465

 

 

Vad tycker våra politiska partier i olika natur- och miljöfrågor?

Vi har ställt sex frågor till de politiska partier som är representerade i Håbos kommunfullmäktige.

Läs deras svar här: Miljöfrågor Håbo Kommunfullmäktigeval 2014