Solel i Enköping – Håbo Ekonomisk Förening

 

I väntan på att Solel i Enköping – Håbo Ekonomisk Förening får en egen hemsida så kommer vi att få låna utrymme här hos Håbo Naturskyddsförening.

Sökes!

Medintressenter i Solel i Enköping – Håbo Ekonomisk Föreng

Förslag till upplägg:

Intresserade köper andelar i Solelföreningen, förslagsvis värda vardera 10 000 :-.

När intresseanmälningar motsvarande ett varde av minst 200 000 :- inkommit till mig så kommer verksamheten att startas upp i form av en konstituerande stämma där alla riktlinjer dras upp.

Är du intresserad av att köpa andelar i solelföreningen?

Kontakta Håkan Nihlman hakan.nihlman@naturskyddsforeningen.se eller 073-678 3767

En kortfattad presentation om solenergi och Solel i Enköping – Håbo Ekonomisk Förening kan du läsa här.

 
 Solpaneler fungerar bättre när det är lite kallt än när det är varmt under förutsättning att solen lyser.

 

Solföljare. Solpaneler placerade på en stolpe och fastsatta på marken med ett betongfundament kan placeras i princip varsomhelst.